Programme

Narayaniya Yajna 11

ഭാഗവത കുടുംബ സത്സംഗം ശ്രീമന്നാരായണീയ യജ്‌ഞം 11 ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രിയ ഭാഗവത കുടുംബാംഗങ്ങളേ…, ഭാഗവത കുടുംബ സത്സംഗം പതിനൊന്നാമത് ശ്രീമന്നാരായണീയ യജ്‌ഞം 2023 ...

Narayaniya Yajna 10

ഭാഗവത കുടുംബ സത്സംഗം ശ്രീമന്നാരായണീയ യജ്‌ഞം 10 ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രിയ ഭാഗവത കുടുംബാംഗങ്ങളേ…, ഭാഗവത കുടുംബ സത്സംഗം പത്താമത് ശ്രീമന്നാരായണീയ യജ്‌ഞം 2023 ...

Narayaniya Yajna 9

ഭാഗവത കുടുംബ സത്സംഗം ശ്രീമന്നാരായണീയ യജ്‌ഞം 9 ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രിയ ഭാഗവത കുടുംബാംഗങ്ങളേ…, ഭാഗവത കുടുംബ സത്സംഗം ഒമ്പതാമത് ശ്രീമന്നാരായണീയ യജ്‌ഞം 2023 ...

Narayaniya Yajna 8

ഭാഗവത കുടുംബ സത്സംഗം ശ്രീമന്നാരായണീയ യജ്‌ഞം 8 ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രിയ ഭാഗവത കുടുംബാംഗങ്ങളേ…, ഭാഗവത കുടുംബ സത്സംഗം എട്ടാമത് ശ്രീമന്നാരായണീയ യജ്‌ഞം 2023 ...

Narayaniya Yajna 7

ഭാഗവത കുടുംബ സത്സംഗം ശ്രീമന്നാരായണീയ യജ്‌ഞം 7 ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രിയ ഭാഗവത കുടുംബാംഗങ്ങളേ…, ഭാഗവത കുടുംബ സത്സംഗം ഏഴാമത് ശ്രീമന്നാരായണീയ യജ്‌ഞം 2023 ...

Srimad Bhagavatha Sapthaha Yajna 3

ഭാഗവത കുടുംബ സത്സംഗം ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്‌താഹ യജ്‌ഞം 3 ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രിയ ഭാഗവത കുടുംബാംഗങ്ങളേ…, ഈശ്വര കാരുണ്യം കൊണ്ടും ഗുരുകാരണവന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം ...

Gruhe Gruhe Bhagavatham 3 – Malappuram Bhagavatha Kudumba Sathsangam

ഭാഗവത കുടുംബ സത്സംഗം ഗൃഹേ ഗൃഹേ ഭാഗവതം 3 ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രിയ ഭാഗവത കുടുംബാംഗങ്ങളേ, ഭാഗവത കുടുംബ സത്സംഗം മലപ്പുറം യുണിറ്റിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ...

Srimad Bhagavatha Sapthaha Yajna 2

ഭാഗവത കുടുംബ സത്സംഗം ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്‌താഹ യജ്‌ഞം 2 ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രിയ ഭാഗവത കുടുംബാംഗങ്ങളേ..., ഭാഗവത കുടുംബ സത്സംഗത്തിൽ പതിവുപോലെ നടത്തി ...

ഭാഗവത കുടുംബ സത്സംഗം – ഒന്നാം വാർഷികം

ഭാഗവത കുടുംബ സത്സംഗം - ഒന്നാം വാർഷികം 🙏 ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ 🙏 പ്രിയ കുടുംബാംഗങ്ങളേ..., നമ്മുടെ ഭാഗവത കുടുംബ സത്സംഗം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു ...

ശ്രീ നരസിംഹമൂർത്തി ക്ഷേത്രം – സപ്താഹ യജ്‌ഞം 2021

പൊറവണ്ണൂർ എടക്കാട് ശ്രീ നരസിംഹമൂർത്തി ക്ഷേത്രം ശ്രീമദ്‌ ഭാഗവത സപ്താഹ യജ്‌ഞം - 2021 ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പൊറവണ്ണൂർ എടക്കാട് ശ്രീ നരസിംഹമൂർത്തി ക്ഷേത്രം ...